Missie Logopedie Purmerend
Onze missie is om iedereen met vragen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor of slikken zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt in samenwerking met u als cliënt, zodat u onafhankelijk van ons zelf verder kunt. Wij benaderen u
Gloeiende handen
vanuit een ongedwongen houding, open en eerlijk naar u en andere betrokkenen. Dat wij op een vriendelijke, flexibele en professionele wijze ons vak uitoefenen en de kwaliteit hiervan op peil houden spreekt vanzelf. Wij houden ontzettend veel van ons werk en dat stralen we uit.
Ons motto: behandel iedereen zoals je zelf behandeld wil worden.